W uroczystościach Światowych Dni Młodzieży 2016 Ochotnicze Hufce Pracy były reprezentowane przez prawie 600 osób – uczestników, kadrę oraz duszpasterzy OHP z całej Polski. Delegacje województw wzięły udział w wydarzeniach w dniach 29-31 lipca br. ujętych w programie uroczystości – w czuwaniu z Ojcem Świętym, jak również we Mszy Świętej Posłania.

W ramach miasteczka namiotowego w dzielnicy Podgrabie w Niepołomicach, w którym zamieszkali przedstawiciele OHP, była również zlokalizowana baza zabezpieczenia medycznego kierowana przez Zakon Kawalerów Maltańskich. W skład grupy maltańskiej weszło 76 uczestników ze Śląskiej i Warmińsko-Mazurskiej WK OHP posiadających przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy, którzy w trakcie uroczystości byli w dyspozycji służb medycznych ŚDM. Dodatkowo stu uczestników z Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, zadeklarowało swoją pomoc i zarejestrowało się jako wolontariusze ŚDM.

Ponadto OHP prowadziły działania w zakresie wspierania prac służb porządkowych, w obsłudze technicznej, jak również realizacji usług noclegowych i gastronomicznych w ośrodkach OHP na terenie całego kraju (w poszczególnych diecezjach) dla młodzieży uczestniczącej w ŚDM 2016. W trakcie głównych uroczystości organizowanych w Krakowie OHP zgłosiły do wykorzystania jednostki z regionu małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego, m.in. w Tarnowie, Trzebini, Wiśle, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Jędrzejowie i Starachowicach.

W działania związane z włączeniem OHP w organizację uroczystości ŚDM 2016 na terenie poszczególnych województw i diecezji byli zaangażowani duszpasterze wojewódzcy OHP i wojewódzcy komendanci OHP.

Warto przypomnieć, że w 1991 roku w Częstochowie, podczas VI Światowych Dni Młodzieży, z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II, OHP były jednym z głównych organizatorów tych uroczystości. Budowały, wspólnie z wojskiem i harcerzami, miasteczko namiotowe przeznaczone dla pięciu tysięcy młodzieży, w tym dla trzech tysięcy osób niepełnosprawnych.

Language
Skip to content