Konstruktywne rozmowy

W jednostkach Mazowieckiej WK trwa kolejna forma wsparcia przewidziana w ramach realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” czyli indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy.

Celem zajęć jest dostarczenie 170 uczestnikom projektu pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz informacji o lokalnym rynku pracy. Ten konstruktywny dialog opiera się na właściwym rozpoznaniu predyspozycji różnych grup klientów i możliwie najlepszym zaspokojeniu tych potrzeb. Młodzi ludzie są umiejętnie stymulowani do samodzielnego podejmowania działań przybliżających do zdobycia zatrudnienia, rozwijają umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na temat rynku pracy, poznają lokalne zawody nadwyżkowe i deficytowe, omawiają katalog praw i obowiązków pracownika, rozmawiają na temat miejsc odbywania staży i ich organizacji.