Absolwent Roku OHP 2019

Biuro Kształcenia i Wychowania Komendy Głównej OHP jest organizatorem tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu o tytuł Absolwenta Roku Ochotniczych Hufców Pracy – 2019.

Mogą w niej wziąć udział uczestnicy kończący cykl kształcenia i pobyt w jednostce edukacyjnej OHP, którzy wyróżnili się wynikami w kształceniu i przygotowaniu zawodowym oraz w innych obszarach aktywności społeczno-zawodowej. Między innymi byli wolontariuszami, realizowali alternatywne przedsięwzięcia indywidualne i zespołowe, uczestniczyli w kołach zainteresowań, zwyciężali w konkursach, promowali Ochotnicze Hufce Pracy w środowisku lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim czy nawet poza granicami kraju.

Wyłonienie Absolwenta Roku OHP odbywa się w drodze konkursu składającego się z trzech kategorii:
I – Absolwent szkoły podstawowej (przyuczenie do wykonywania określonej pracy);
II – Absolwent gimnazjum (przyuczenie do wykonywania określonej pracy);
III – Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej lub rzemieślniczej nauki zawodu/form pozaszkolnych (nauka zawodu).

Rozstrzygnięcie konkursu na etapie centralnym odbędzie się we wrześniu 2019 roku.