Konkurs literacki

Finał Wojewódzkiego Konkursu Literackiego pt. „Tu wszystko się zaczęło – początki państwowości polskiej. Ja w czasach pierwszych Piastów”, którego organizatorem była Wielkopolska WK OHP odbył się 17 października.

Zadaniem młodzieży było przedstawienie ważnych wydarzeń z najdawniejszych dziejów Polski, posługując się wiedzą historyczną oraz umiejętnościami literackimi. Znane fakty historyczne z czasów władców piastowskich, u początków państwowości polskiej, należało przedstawić w taki sposób, jakby uczeń sam w nich uczestniczył, a nawet miał na nie wpływ.

Konkurs odbywał się w trzech etapach. Pierwszy polegał na wyłonieniu finalistów spośród nadesłanych prac, w drugim odbyła się prezentacja prac przez młodzież, a w trzecim ocena prac przez komisję konkursową, w której zasiedli: zastępca Wojewódzkiego Komendanta Barbara Siwiak, Koordynator Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania Sławomir Zaprzałka, Specjalista ds. kształcenia i wychowania Bartosz Bogusz.

Poziom przedstawionych prac okazał się bardzo wysoki, a uczestnicy wykazali się pomysłowością, kreatywnością, a także dużą wiedzą z zakresu omawianego tematu. Ponadto na uwagę zasługuje literacki język oraz barwne opisy dawnych czasów zawarte w pracach młodzieży.

Pierwsze miejsce zajęła Nikola Tomiak z Hufca Pracy w Wolsztynie, drugie – Krzysztof Katz z OSiW w Niechanowie, a trzecie – Kacper Nowak z OSiW w Chraplewie. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz karty podarunkowe. Przyznano również wyróżnienia dla Mikołaja Łupickiego z HP w Kościanie, Marty Przewoźnej z HP w Poznaniu oraz Miłosza Nowaka z HP w Koninie.

Równolegle, przy okazji konkursu literackiego, wręczono nagrody w konkursie na Absolwenta Roku 2019. W kategorii „Nauka zawodu” laureatkami zostały: Patrycja Kulik z HP w Czarnkowie (I miejsce), Emilia Konieczna z HP w Poznaniu (II miejsce), Paulina Kaczmarek z HP w Kole. W kategorii „Gimnazjum” pierwsze miejsce zdobył Daniel Żarów z HP Kłecku, II – Wiktoria Franc z HP w Wolsztynie, III – Małgorzata Surma z HP w Pile. W kategorii „Szkoła podstawowa” najlepsza była Karolina Matyja z HP w Kościanie, drugi – Dominik Graś z OSiW w Chraplewie, a trzecie miejsce przyznano ex aequo Mai Nowak z HP w Ostrzeszowie oraz Elizie Olton z HP w Koninie.