Konferencja podsumowująca

W sali im. Andrzeja Bączkowskiego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyła się 11 grudnia konferencja podsumowująca cykl spotkań „Bliżej Funduszy Europejskich”.

Zebranych powitał sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed. Następnie wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. Henryk Skorowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Komendę Główną OHP reprezentowała zastępca dyrektora Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Elżbieta Fydrych, a Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP – Wiesław Leszko.

Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Monika Zielińska-Choina podsumowała efekty wdrażania projektów przez beneficjentów w ramach PO WER na koniec 2018 roku oraz podziękowała m.in. Ochotniczym Hufcom Pracy za osiągnięcie wysokich wskaźników.

W sesji poświęconej projektom realizowanym przez OHP i Służbę Więzienną w ramach PO WER Elżbieta Kornacka-Skwara z Mazowieckiej WK OHP w Warszawie omówiła działania Komendy w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. Przedstawiła informację na temat celów zrealizowanych projektów, grup docelowych, ścieżki wsparcia oraz uzyskanych efektów, a później wzięła udział w debacie z pośrednikiem pracy Nel Hulist. W panelu dyskusyjnym o doświadczeniach w zatrudnianiu młodzieży biorącej udział w projektach OHP w ramach „Gwarancji dla młodzieży” opowiedział Piotr Choroś z PHU U.R.B. CONSTRUCTION. Również sami uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” – Adrian Wyrzykowski i Katarzyna Walczak podzielili się swoimi wrażeniami z uczestnictwa w projekcie opowiadając, w jaki sposób aktywność w projekcie poprawiła ich sytuację na rynku pracy.

Ponadto odbyła się debata poświęcona projektowi Centralnego Zarządu Służby Więziennej, a kolejne sesje dotyczyły wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcia osób niepełnosprawnych.

Swoje stoiska wystawiennicze przygotowali przedstawiciele Mazowieckiej WK OHP oraz Służby Więziennej. Z ramienia Mazowieckiej Komendy w konferencji uczestniczyli również: Barbara Łozak-Sereda i Ewa Porycka z Hufca Pracy w Wołominie, Barbara Ropelewska ze Środowiskowego Hufca Pracy w Ciechanowie, Urszula Szopa-Moghtari z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie, kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Beata Sikorzak, Łukasz Mikiciuki z CEiPM w Siedlcach i Katarzyna Urbańczyk Hufca Pracy w Grodzisku Mazowieckim.

W ciągu ostatniego roku spotkania regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” zorganizowano we Wrocławiu, Poznaniu, Białymstoku, Kielcach, Łodzi, Krakowie, Gdańsku, Rzeszowie, Bydgoszczy, Opolu, Olsztynie, Katowicach, Lublinie i Gorzowie Wielkopolskim. Wszędzie tam Ochotnicze Hufce Pracy prezentowały efekty realizowanych przez siebie projektów w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.