Konferencja podsumowująca

Z udziałem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aliny Nowak oraz Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, a także m.in. przedstawicieli Podkarpackiej WK odbyła się 3 lutego konferencja regionalna „Podsumowanie Programów Rządowych”.

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Ochotnicze Hufce Pracy reprezentowali: Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś, jego zastępca Renata Trybus, kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu Małgorzata Frączek oraz przedstawiciele zespołu kształcenia, wychowania i rozwoju zawodowego. W przedsięwzięciu wzięli również udział pracownicy ośrodków pomocy społecznej z całego województwa.

Wiceminister Alina Nowak mówiła m.in. o obecnej sytuacji na rynku pracy, a w szczególności stopie bezrobocia, która obecnie znajduje się na najniższym poziomie od 30 lat (5,2 proc. na koniec 2019 r.). Ponadto podsumowano rządowe programy na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych – „Rodzina 500+”, „Maluch+”, „Senior+”.

Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś przedstawił zakres działalności Ochotniczych Hufców Pracy, kładąc szczególny nacisk na dualny model kształcenia oraz wychowanie młodzieży. Podziękował również przedstawicielom ośrodków pomocy społecznej za zaangażowanie i wsparcie działań OHP na terenie województwa podkarpackiego. Dodatkowo zadania realizowane przez Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu przybliżyła zebranym jego kierownik Małgorzata Frączek.