Komendant Główny OHP na Śląsku

8 września Komendant Główny OHP Marek Surmacz przebywał z wizytą w jednostkach Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Towarzyszyli mu jego zastępcy: Renata Wicha i Wojciech Szewczyk. Gospodarzem spotkań był Wojewódzki Komendant na Śląsku Bogumił Kanik. Komendant Marek Surmacz odwiedził częstochowskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz Środowiskowy Hufiec Pracy w Częstochowie (zdjęcie u góry) mieszczący się przy ulicy Tkackiej. W obu jednostkach spotkał się z ich kadrą.  Hufiec, którego komendantem jest Halina Konefał, jest jednym z największych tego typu w kraju. Ma 415 uczestników, z których dwadzieścioro ma zapewniony internat. Młodzież uczy się za pośrednictwem hufca w gimnazjum lub zasadniczej szkole zawodowej oraz uczy się lub przyucza do zawodów: kucharza, fryzjera, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarza, murarza, tynkarza albo dekarza.

Warto dodać, że częstochowski hufiec, podobnie jak inne środowiskowe hufce w Polsce, prowadzi świetlicę środowiskową i poprzez nią organizuje różne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego, wsparte zadaniami w zakresie wychowania, profilaktyki i resocjalizacji.

Komendant Główny OHP wraz ze swoimi zastępcami oraz Wojewódzkim Komendantem odwiedził również w tym samym dniu Duszpasterza Krajowego OHP ks. prałata Jarosława Srokę w Parafii św. Jana Chrzciciela w Poczesnej, gdzie ksiądz Jarosław Sroka pełni posługę proboszcza. Tutaj spotkał się z duszpasterzami wojewódzkimi OHP, którzy byli najbardziej zaangażowani w przygotowanie uczestników OHP na Światowe Dni Młodzieży – księżmi: Jackiem Garncarkiem ze Śląska (pierwszy z lewej) oraz Dariuszem Jarlińskim ze Świętokrzyskiego (w drugim rzędzie drugi od prawej). Na spotkanie nie mogli przybyć – ks. prałat Henryk Błaszczyk (Warmińsko-Mazurska WK) oraz ks. kanonik Marian Duma (Lubelska WK). Komendant przekazał im w swoim imieniu, jak również całego kierownictwa i młodzieży podziękowania za opiekę duszpasterską i duchowe przygotowanie młodych ludzi do spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem.

 

_dsc1012
Od lewej: Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Aneta Noszczyk z Krajowego Duszpasterstwa OHP, Zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, duszpasterze wojewódzcy OHP ks. Jacek Garncarek ze Śląska i Dariusz Jarliński ze Świętokrzyskiego, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka oraz Wojewódzki Komendant OHP Bogumił Kanik.
slask4
Spotkanie z kadrą Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Częstochowie. Od prawej: Zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Bogumił Kanik, dyrektor Centrum Mirosław Gajda i jego zastępca Halina Pierzyńska.