Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Jednym z partnerów programu są również Ochotnicze Hufce Pracy. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają prawo do 10 proc. zniżki na zakwaterowanie i wyżywienie w hotelach szkoleniowych OHP na terenie całego kraju.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (plastikowej) i elektronicznej (na urządzeniach mobilnych).

Wszelkie informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny, w tym m.in. gdzie się zgłosić, komu przysługuje, na jak długo jest wydawana, jakie bonifikaty przysługują jej posiadaczom oraz jak z niej korzystać można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl.