Kandydaci do projektu

W Brzostowej Górze (gmina Majdan Królewski) pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Nowej Dębie (Podkarpacka WK) spotkali się z młodzieżą zainteresowaną wzięciem udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Potencjalni uczestnicy projektu poznali warunki przystąpienia do projektu, formy wsparcia przewidziane do realizacji oraz korzyści, jakie daje uczestnictwo w tym przedsięwzięciu. Młodzież otrzymała również materiały informacyjne. Spotkanie odbyło się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej dzięki uprzejmości sołtys p. Małgorzaty Gil.