Jeleniogórskie staże na finiszu

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z grupy w Jeleniej Górze (Dolnośląska WK) kończą staże zawodowe w firmach budowlanych na stanowisku operatora koparko-ładowarki.

Pogoda dopisywała, więc uczestnicy odbywali staże bez zakłóceń i zgodnie z planem. Podczas trzymiesięcznych praktyk nauczyli się, jak określać i przygotować teren do prac budowlanych, jak przygotować sprzęt budowlany (koparko-ładowarki) do pracy oraz jak odspajać grunt. Nabyli również umiejętność wyrównania terenu za pomocą koparko-ładowarki, zbierania i profilowania skarp oraz nasypów, kontrolowania i naprawy sprzętu budowlanego, opanowali wykonywanie prac ziemnych takich jak: drenaż, izolacje, odwodnienia, wykopy pod sieci wodno-kanalizacyjne i gazowe, izolacje pionowe budynków, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wykopy pod pompy ciepła.

Młodzież poznała nie tylko tajniki prac na budowie, ale też poszerzyła swoje zdolności komunikacyjne i nauczyła się współpracy z innymi osobami.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych