Jednostki OHP wznawiają działania

Uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy,

od poniedziałku 4 maja 2020 roku przywracamy bezpośrednią obsługę w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży, Młodzieżowych Biurach Pracy, Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej i Młodzieżowych Centrach Kariery. W pierwszej kolejności zapraszamy uczniów, którzy zdają w tym roku egzaminy zawodowe, czyli przyszli tegoroczni absolwenci. Proponujemy rozmowy z doradcą zawodowym w celu zorientowania się w lokalnym rynku pracy i uzyskanie porad, zestawiających Wasze zainteresowania z Waszymi mocnymi stronami. Chcemy poprzez działania pośredników pracy skutecznie wspierać Was w uzyskaniu zatrudnienia. Zapraszamy też młodzież, która chciałaby kontynuować naukę w ramach Ochotniczych Hufców Pracy. Przedstawimy Wam zawody, w których realizujemy praktyczną naukę zawodu, porozmawiamy o Waszych zainteresowaniach, zdiagnozujemy możliwości. Wskażemy, u których pracodawców możliwa byłaby nauka zawodu. Omówimy też inne sprawy związane z naszą działalnością, które mogą Was interesować.

Zapraszamy!

Bogdan Ścibut
Komendant Główny OHP
30.04.2020