Integracja międzypokoleniowa

Uczestnicy Hufca Pracy w Niepołomicach (Małopolska WK) wspólnie z seniorami z Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach oraz Klubu Seniora w Chobocie wzięli udział 21 października w wycieczce do Szczawnicy. Odbyła się ona w ramach programu „Aktywizacja informatyczna i krajoznawcza seniorów oraz osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności.

Celem projektu prowadzonego wspólnie z Fundacją „Lepsze Niepołomice” jest zaktywizowanie seniorów i osób niepełnosprawnych przez uczestników hufca w zakresie nowoczesnych technologii i mobilności krajoznawczej.

Podczas wyjazdu do Szczawnicy, zadaniem młodzieży była pomoc seniorom w przejściu zaplanowanej wcześniej trasy oraz pokonywaniu trudności podczas zwiedzania. Wycieczka rozpoczęła się od spaceru po promenadzie nad Grajcarkiem, następnie grupa wyjechała kolejką krzesełkową na Palenicę. Kolejnymi punktami zwiedzania były: Park Dolny i Górny oraz Pijalnia Wód.

Na wycieczce młodzież uczyła seniorów wykonywania zdjęć telefonami komórkowymi, a uzyskane fotografie wykorzystano do kroniki projektowej oraz fotorelacji zamieszczonej w mediach społecznościowych.