„InFuture”

Pod taką nazwą odbyły się 10 marca targi edukacyjne w Skierniewicach, w których uczestniczyło m.in. miejscowe Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP (Łódzka WK).

Wydarzenie jest jedną z większych imprez organizowanych na tym terenie. Adresowane jest do osób poszukujących zatrudnienia lub możliwości dalszego kształcenia.

W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 30 wystawców z powiatów: skierniewickiego, łowickiego, rawskiego, a także z Łodzi, Warszawy, Piotrkowa Trybunalskiego i Kutna. Oprócz wystawców komercyjnych swoje oferty prezentowały też instytucje rynku pracy.

Skierniewickie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP przedstawiło realizowane projekty dla młodzieży, działania z zakresu rozwoju zawodowego i pośrednictwa pracy. Podczas targów promowano również działalność sieci EURES poprzez ulotki, broszury informacyjne oraz rozmowy indywidualne z osobami zainteresowanymi.

Oferta wystawców zawierała prezentację różnorodnych kierunków kształcenia począwszy od służby w Wojsku Polskim, Policji, a skończywszy na kreowaniu wizerunku zewnętrznego.

Uczestnicy targów mogli dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia, a także poznać opinię słuchaczy placówek edukacyjnych.