Informacje adresowe

Zadania OHP są realizowane poprzez Komendę Główną OHP oraz podległe jej 16 Wojewódzkich Komend OHP wraz z 49 Centrami Edukacji i Pracy Młodzieży oraz 7 Centrami Kształcenia i Wychowania. Ze względu na charakter realizowanych zadań podstawowe jednostki OHP dzielą się na dwie grupy:

  • jednostki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, których jest 217 w tym: 7 Centrów Kształcenia i Wychowania, 31 Ośrodków Szkolenia i Wychowania, 165 Hufców Pracy oraz 14 Środowiskowych Hufców Pracy. W jednostkach tych jest zorganizowanych obecnie ponad 34 tys. młodzieży,
  • jednostki realizujące zadania na rzecz rynku pracy, tworzące sieć 504 podmiotów, a wśród nich: 49 Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży, 49 Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, 49 Młodzieżowych Biur Pracy, 221 Młodzieżowych Centrów Kariery, 78 Punktów Pośrednictwa Pracy, 34 Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS, 24 Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży.