Indywidualne konsultacje

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz ich podległe jednostki prowadzą indywidualne zajęcia dla młodzieży.

Dolnośląska WK

Do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze zgłosił się uczestnik, który wcześniej otrzymał materiał do samodzielnej pracy tzw. Portfolio kariery. Jego zadaniem było wypełnienie dokumentu (poznaję siebie, moje cechy, co jest dla mnie ważne). Teraz, dzięki możliwości bezpośredniego spotkania z doradcą zawodowym, przyszedł czas na omówienie słabych i mocnych stron, umiejętności czy cechy charakteru.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ząbkowicach Śląskich prowadzi indywidualne konsultacje dla podopiecznych Hufca Pracy w Ziębicach. Ich celem jest zaplanowanie indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, a co za tym idzie opracowanie z młodzieżą Indywidualnych Planów Kariery, poznanie jej predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Kolejne spotkania pozwolą określić obszary ewentualnych deficytów młodych ludzi oraz pomogą w doborze odpowiednich szkoleń czy poszukiwaniu pracy, stażu lub praktyk.

  

Małopolska WK

21 maja br. to kolejny dzień, gdy doradcy zawodowi oraz pośrednicy pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie (zdjęcie u samej góry) prowadzili indywidualne zajęcia z uczestnikami OHP ostatniego rocznika z miejscowego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. W takcie spotkań z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej kontynuowana jest indywidualna praca nad osobistym planem kariery uczestników OHP. Identyfikowany jest ich potencjał, oczekiwania i potrzeby, a także określane są ewentualne obszary do dalszej pracy. Integralną częścią spotkań jest dopracowanie dokumentów aplikacyjnych oraz ukierunkowanie dalszej aktywności uczestników. Pośrednik pracy z Młodzieżowego Biura Pracy wskazuje młodzieży trendy współczesnego rynku pracy i oczekiwania pracodawców oraz przedstawia możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego. Identyfikowane są również potrzeby szkoleniowe uczestników. W niedługim czasie tarnowskie Centrum rozpocznie realizację dwóch kursów „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej” oraz „Kosmetyczka ze stylizacją paznokci metodą żelową, obsługą kasy fiskalnej i terminalu płatniczego”. Spotkania odbywają się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Podkarpacka WK

14 i 19 maja br. w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery w Iwoniczu oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie odbyły się indywidualne konsultacje doradców zawodowych oraz pośrednika pracy z uczniami kończącymi naukę w krośnieńskim 9-10 Hufcu Pracy. Głównym celem spotkania było przygotowanie przyszłych absolwentów OHP do odpowiedzialnego planowania własnej ścieżki zawodowej i edukacyjnej. Młodzi ludzie mieli szansę pogłębić posiadaną już wiedzę dotyczącą własnego potencjału zawodowego. Doradcy zawodowi dopytywali m.in. o plany edukacyjno-zawodowe uczestników OHP po zakończeniu szkoły. Z kolei pośrednik pracy skupił się na odpowiednim przygotowaniu młodzieży do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz prawidłowym sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych. Ponadto zapoznał uczestników z aktualnymi ofertami pracy.

  

Pierwsze indywidualne konsultacje dla uczestników hufców odbyły się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Sanoku oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie. Spotkania miały na celu przygotowanie uczniów klas trzecich do świadomego i samodzielnego planowania kariery, jak również podejmowania decyzji edukacyjnych oraz zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów czy informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji. Rozmawiając z uczestnikami specjaliści OHP koncentrowali się głównie na ich planach edukacyjno-zawodowych, jakie mają po zakończeniu nauki. Wspólnie omówiono perspektywy podjęcia pracy w zakładach pracy, w którym odbywają praktykę, a także możliwości podniesienia kwalifikacji poprzez udział w kursach zawodowych. Zajęcia były też okazją do poszerzenia wiedzy na temat swojego potencjału zawodowego oraz sporządzenia dokumentów aplikacyjnych.

  

Z porad doradcy zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Jarosławiu skorzystała uczestniczka miejscowego hufca, która w bieżącym roku kończy kształcenie w ramach rzemieślniczej nauki zawodu w zawodzie kucharza. Przyszłej absolwentce udzielono wskazówek dotyczących sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto uczestniczka wyraziła chęć udziału w szkoleniu zawodowym: kelner, barman, barista, które pozwoli jej na zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Pośrednik pracy udzielił pani Justynie wsparcia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, a szczególnie pomógł w określeniu potrzeb, oczekiwań i możliwości podjęcia pierwszego zatrudnienia. Uczestniczkę zachęcono również do śledzenia platformy dokariery.pl oraz aktualnych ofert zatrudnienia.

Serię spotkań informacyjnych z uczestnikami rzeszowskiego hufca rozpoczęli doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego oraz pośrednik pracy z miejscowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Spotkania mają na celu przygotowanie młodych ludzi do samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania właściwych decyzji edukacyjnych i zawodowych. W trakcie zajęć z doradztwa zawodowego uczniowie poszerzą posiadaną wiedzę na temat swojego potencjału zawodowego i systemu wartości związanego z przyszłą praca zawodową. Podczas kolejnych spotkań pośrednik pracy pomoże w przygotowaniu się do rozmowy z przyszłym pracodawcą oraz we właściwym sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych. Celem zajęć jest również określenie potrzeb i oczekiwań szkoleniowych poszczególnych uczestników oraz możliwości zdobycia bądź podniesienia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i kursach oferowanych przez OHP w drugim kwartale 2020 roku.

  

Świętokrzyska WK

11 maja br. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Starachowicach odbyło się spotkanie absolwentki Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP z doradcą zawodowym Katarzyną Misiowiec. Kenly Carella ukończyła w 2017 roku miejscową Zasadnicza Szkołę Zawodową w zawodzie kucharza. Ukończyła kurs kelnerski z elementami carvingu, a będąc jeszcze w trzeciej klasie podejmowała krótkoterminowe prace w handlu. Po zakończeniu nauki podjęła zatrudnienie w branży gastronomicznej, w której pracuje do chwili obecnej. Konsultacje dotyczyły potrzeb szkoleniowych, jak i dalszego rozwoju zawodowego absolwentki.

 

Warmińsko-Mazurska WK

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu trwają bezpośrednie spotkania dla uczestników oraz absolwentów OHP. Ich celem jest wsparcie młodych ludzi w planowaniu ścieżki kariery oraz podejmowaniu świadomych decyzji edukacyjno-zawodowych. Ponadto, młodzież może zapoznać się z ofertą bezpłatnych szkoleń, skorzystać z ofert pracy oraz skonsultować i udoskonalić swoje dokumenty aplikacyjne. Wszystko pod okiem doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz specjalisty ds. rozwoju zawodowego.

Efektem jednego ze spotkań było określenie profilu zawodowego absolwenta OHP za pomocą testu „Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych” oraz identyfikacja jego potrzeb szkoleniowych. W wyniku przeprowadzonej rozmowy absolwent wypełnił formularz zgłoszeniowy na kurs operatora wózka jezdniowego oraz otrzymał ofertę pracy krótkoterminowej.

  

Konsultacje odbywają się zgodnie z aktualnie przyjętym reżimem sanitarnym, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, zachowaniem odpowiedniej odległości oraz zakrywaniem ust i nosa maseczką.