Hufce przyszły do Domu Joannitów

Portal: gorzow.wyborcza.pl, 30.09.2016 


W sulęcińskim Domu Joannitów otwarte zostało właśnie Młodzieżowe Centrum Kariery i Współpracy Międzynarodowej OHP. Będzie prowadzić doradztwo zawodowe, szkolenia a także rozwijać kontakty z partnerami w całej Europie. (…)

– Zorientowaliśmy się, patrząc z Warszawy na mapę woj. lubuskiego, że nasza działalność na północy regionu jest nieco zubożona. Poszukiwaliśmy miejsca, w którym moglibyśmy rozwinąć naszą aktywność. I po pierwszym spotkaniu z panem burmistrzem uznaliśmy, że odpowiednim miejscem byłby ten historyczny Dom Joannitów – mówi Marek Surmacz. (…)

Podstawowymi zadaniami centrum w Sulęcinie będzie rozwijanie i realizacja międzynarodowej informacji zawodowej i doradztwa zawodowego, wypracowanie instrumentów i narzędzi do wykorzystania w doradztwie zawodowym w ramach współpracy doradców z krajów partnerskich, utworzenie i wdrożenie Laboratorium Innowacji i-Lab, międzynarodowa wymiana młodzieży.  – Wraz z elektronicznym centrum informacyjnym na temat wymiany w doradztwie EURES może powstać dobra platforma poszukiwania pracy za granicą. Nie chodzi o to, aby wysyłać tam już wyspecjalizowaną kadrę, ale umożliwić młodzieży zdobywanie za granicą doświadczenia i powrót potem do kraju – mówi Renata Wicha. Centrum zajmie się także organizowaniem konferencji, seminariów i spotkań. (…)

Prawdopodobnie obecność OHP w Sulęcinie nie ograniczy się tylko do centrum informacyjnego i doradztwa. W przyszłości możliwe jest też przygotowanie oferty dla młodzieży z całej Polski, która mogłaby stacjonarnie uczyć się zawodu w Sulęcinie. (…)