Historia polskiej motoryzacji

I Wojewódzki Turniej OHP z wiedzy o historii polskiej motoryzacji i bezpieczeństwie w ruchu drogowym zorganizowano 26 września w Próchnowie.

Najpierw uczestnicy jednostek Wielkopolskiej WK zwiedzili Magazyn Wystawowy Polskiej Motoryzacji w Kąkolewicach, po którym oprowadzał Andrzej Staniewski.

Organizatorzy przygotowali cztery konkurencje. W dwóch z nich młodzież musiała wykazać się wiedzą z zakresu historii polskiej motoryzacji oraz przepisów i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z kolei dwie konkurencje miały charakter praktyczny i polegały na sprawdzeniu swoich umiejętności w sprawnościowym torze przeszkód oraz udzielaniu pierwszej pomocy.

Pierwsze miejsce i Puchar Wojewódzkiego Komendanta OHP zdobyła drużyna z Hufca Pracy w Kole w składzie: Piotr Wiśniewski, Sebastian Tęgos, Michał Blumsztajn. Na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja Hufca Pracy w Turku – Marek Lewandowski, Klaudia Toborek, Konrad Kwiecień, a trzecie miejsce należało do Dominika Jankowiaka, Jakuba Potockiego i Adriana Halaburdy z Hufca Pracy w Śremie.

Wśród obecnych na Turnieju byli: Starosta powiatu chodzieskiego Mirosław Juraszek, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Janusz Piechocki, Wicestarosta powiatu chodzieskiego Julian Hermaszczuk, przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej, pracodawcy.