Ferie z OHP

Tegoroczne ferie rozpoczynają się 13 stycznia i potrwają do 23 lutego. Młodzież, która w czasie ferii chce pracować lub zdobyć informacje na temat rynku pracy za pośrednictwem OHP, zapraszamy do najbliższych Młodzieżowych Biur Pracy oraz Młodzieżowych Centrów Kariery OHP.

Jednostki te nie tylko pozyskują oferty pracy, ale również kierują do pracy sezonowej lub stałej. Informują o organizowanych zajęciach oraz możliwościach przyjęcia do hufców pracy na terenie poszczególnych województw.

Ochotnicze Hufce Pracy oferują także warsztaty z poradnictwa zawodowego, porady indywidualne oraz inne zajęcia dotyczące kompetencji społecznych i umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Dla uczestników jednostek OHP przygotowano szereg atrakcji, m.in. wyjścia do kina, na basen czy lodowisko, liczne wycieczki, zajęcia i rozgrywki sportowe oraz warsztaty w kółkach zainteresowań.

Terminy ferii w 2020 roku:

13 stycznia – 26 stycznia – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

20 stycznia – 2 lutego – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

27 stycznia – 9 lutego – województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

10 lutego – 23 lutego – województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

 

Przypominamy, że pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Osoby te mogą być zatrudniane za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, przy wykonywaniu lekkich prac, czyli takich, które nie powodują zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego, a także nie utrudniają młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego.

Wykaz prac wzbronionych określa