„Fabryka gier”

Pod taką nazwą realizowany jest projekt wymiany międzynarodowej w Olsztynie, w którym bierze udział młodzież z Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz jej rówieśnicy z Estonii, Włoch, Litwy i Rumunii.

Projekt zainicjowali uczestnicy elbląskiego Hufca Pracy działający w grupie pn. „Helping Hands”. Jego główny cel to integracja i poznawanie innych kultur oraz szukanie alternatywnych metod spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem popularnych gier i zabaw, których używano, gdy nie było jeszcze smartfonów, telewizji czy Internetu.Informacje o nich uczestnicy zdobyli od rodziców i dziadków.

Głównym zadaniem młodych ludzi będzie stworzenie nowej planszówki, łączącej niektóre elementy istniejących już gier. Efekt pracy zostanie przetestowany przez dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 20 oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rusi/Filia w Bartągu. Zasady gry znajdą się na ulotkach, które zostaną rozpowszechnione w jednostkach OHP w regionie oraz krajach partnerskich programu Erasmus+, w ramach którego realizowany jest projekt.

Działania w międzynarodowym zespole rozwiną twórcze myślenie oraz pomogą pogłębić wiedzę z zakresu kultury, sztuki i zwyczajów krajów partnerskich. Animacje językowe zaś sprawią, że młodzież nauczy się podstaw języków swoich zagranicznych kolegów.