Europejski Dzień Kariery

Zespół EURES Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach zorganizował Europejski Dzień Kariery, który odbył się w siedzibie Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

W wydarzeniu wzięli udział głównie studenci, uczniowie lokalnych szkół średnich oraz osoby zainteresowane podejmowaniem pracy za granicą, zwłaszcza w Niemczech i Holandii. Przedsięwzięcie miało na celu przybliżenie uczestnikom informacji nt. warunków życia i pracy w ww. krajach wraz ze wskazaniem możliwości zatrudnienia zarówno w okresie wakacyjnym, jak i na stałe.

Niemcy reprezentowała Biancamaria Dilonardo-Wehner – Doradca EURES Bundesagentur fϋr Arbeit ZAV w Bonn, natomiast Holandię – przedstawiciel pracodawcy współpracującego z EURES w Holandii – Sławomir Durka właściciel firmy DAXXA Oud Gastel.

Dla delegacji z Niemiec i Holandii, przedstawicieli władz Politechniki Częstochowskiej, Śląskiej WK i jednostek podległych oraz lokalnych pracodawców przygotowano kolację powitalną, podczas której serwowano dania kuchni regionalnej wykonane przez uczestników i kadrę Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Częstochowie.

Następnego dnia odbyły się spotkania z zagranicznymi gośćmi, które połączono z prelekcjami na temat warunków życia i pracy w kraju oraz indywidualne rozmowy z kandydatami do pracy i osobami zainteresowanymi dalszą współpracą w zakresie realizacji staży zagranicznych pod bezpośrednim nadzorem ZAV. Swoje wystąpienie na temat bezpośredniego wsparcia młodzieży w trakcie wymian międzynarodowych miał również przedstawiciel Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.