logo WER z flaga RP 750x100 28032019

Uczestnicy Hufca Pracy w Suwałkach – kształcący się w zawodzie kucharz – oraz z Hufca Pracy w Kolnie i Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasikowie – kształcący się w zawodzie murarz-tynkarz i technolog robót wykończeniowych w budownictwie – zakończyli dwutygodniowy staż zawodowy w miejscowości Schkeuditz w Niemczech. Staż odbył się w ramach projektu „Zagraniczne staże zawodowe – młodzi kucharze, murarze i mechanicy gotowi na standardy europejskie”, zgodnie z projektem „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, realizowanym ze środków PO WER na zasadach programu „Erasmus+ Mobilność”.

Celem projektu było poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w tych zawodach na poziomie międzynarodowym, połączone z nauką języka niemieckiego oraz zwiedzaniem niemieckich miast, m.in. Berlina, Lipska i Drezna. Ważnym aspektem pobytu była również wymiana doświadczeń w zakresie integracji zawodowej i kulturowej z młodzieżą z innych krajów Unii Europejskiej. W czasie uroczystego zakończenia stażu młodzież podzieliła się spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi przebiegu praktyki zawodowej oraz doświadczeniami kulturowymi. Uczestnicy podziękowali kadrze Ośrodka za życzliwe podejście i podzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym. Młodzież otrzymała certyfikaty organizacji przyjmującej oraz Europass-Moblility. Wyjazd na staż dostarczył młodzieży niezapomnianych wrażeń i pozostanie w ich pamięci na długie lata.

hps_StazSchkeuditz_14072021_01
hps_StazSchkeuditz_14072021_02
hps_StazSchkeuditz_14072021_03
hps_StazSchkeuditz_14072021_04
hps_StazSchkeuditz_14072021_05
hps_StazSchkeuditz_14072021_06
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

Autor tekstu: Jolanta Faszcza – Komendant Hufca Pracy w Suwałkach
Zdjęcia: Barbra Czajkowska – starszy wychowawca Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie, Jolanta Faszcza – Komendant Hufca Pracy w Suwałkach