logo WER z flaga RP 750x100 28032019

Uczestnicy OHP z Hufca Pracy w Białymstoku biorący udział w projekcie „Zagraniczne staże zawodowe – młodzi kucharze, murarze i mechanicy gotowi na standardy europejskie” promują swój udział w stażach i upowszechniają zdobyte rezultaty. Staże realizowane były w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu  Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W ramach projektu grupa kucharzy i cukierników, po intensywnej nauce języka niemieckiego, miała możliwość podniesienia swoich umiejętności zawodowych na dwutygodniowym stażu w Niemczech. Spotkanie upowszechniająco-promujące projekt odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku. Rangę spotkania ze szkolną społecznością podniosła obecność Dyrektor Izabeli Popławskiej oraz Wojewódzkiego Komendanta OHP Beaty Matyskiel. Ponadto wśród zaproszonych gości znaleźli się nauczyciele i uczniowie placówki oraz absolwenci, którzy swój staż odbyli w 2020 roku. Spotkanie prowadziła wojewódzka koordynator projektu Dorota Pikos, zaczynając od krótkiej prelekcji podsumowującej działania projektowe. Następnie głos przejęli uczestnicy staży dzieląc się swoimi wrażeniami i posiłkując się samodzielnie przygotowaną prezentacją. Uczestnicy hufca w swoim wystąpieniu opowiedzieli, jak dużo korzyści dał im udział w projekcie, gdzie obok nauki i pracy był też dobrze zorganizowany czas wolny oraz możliwość poznania rówieśników z innych krajów.

Na zakończenie rozdawane były materiały informacyjno-promocyjne, w tym uczestnicy projektu otrzymali wręczone uroczyście pamiątkowe certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności oraz różne upominki. Młodzież z hufca swoją postawą i zaangażowaniem w realizację projektu udowodniła, że warto inwestować w siebie, zdobywać nowe umiejętności i wiedzę, zachęcała też innych do samorozwoju i czynnego udziału w projektach a zwłaszcza stażach zawodowych z Erasmus+.

hpb_zakonczeniestazu_16092021_01
hpb_zakonczeniestazu_16092021_02
hpb_zakonczeniestazu_16092021_03
hpb_zakonczeniestazu_16092021_04
hpb_zakonczeniestazu_16092021_05
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Autor tekstu i zdjęć: Katarzyna Kruszewska – wychowawca Hufca Pracy w Białymstoku