• Page contrast

Młodzieżowe Biura Pracy

Podstawowym zadaniem Młodzieżowych Biur Pracy jest prowadzenie pośrednictwa pracy oraz umożliwianie młodzieży zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego. Usługi pośrednictwa pracy wspierane są przez system poradnictwa zawodowego oraz programy rynku pracy. W MBP może się zarejestrować każdy, kto ukończył 16 lat na podstawie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. Rejestracja w MBP jest niezależna od rejestracji w urzędach pracy i uprawnia do korzystania z ofert pozyskanych przez MBP.

Młodzieżowe Biura Pracy w województwie podlaskim

MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY W BIAŁYMSTOKU
ul. Trawiasta 20 B
15-161 Białystok
tel./fax: 85 652 34 98
e-mail: ceipm.bialystok@ohp.pl
Konsultacje z zakresu rynku pracy oraz poszukiwania zatrudnienia w kraju i za granicą w ramach sieci EURES:
Beata Milewska – pośrednik pracy, asystent EURES
Anna Zaremba – pośrednik pracy

Lokalne oferty pracy


MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY W ŁOMŻY
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
tel./fax: 86 216 33 08, 86 216 33 09
e-mail: ceipm.lomza@ohp.pl
Konsultacje z zakresu rynku pracy oraz poszukiwania zatrudnienia w kraju i za granicą w ramach sieci EURES:
Bożena Brzeziak – specjalista ds.rozwoju zawodowego
Anna Łomotowska – pośrednik pracy, asystent EURES

Lokalne oferty pracy


MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY W SUWAŁKACH
ul. T. Kościuszki 76
16-400 Suwałki
tel./fax: 87 566 51 57
e-mail: ceipm.suwalki@ohp.pl
Konsultacje z zakresu rynku pracy oraz poszukiwania zatrudnienia w kraju i za granicą w ramach sieci EURES:
Urszula Rytwińska – pośrednik pracy, asystent EURES
Ewelina Cebelińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego

Lokalne oferty pracy