Jednostki organizacyjne

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP swoim działaniem obejmuje całe województwo łódzkie. W swojej strukturze posiada:

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży koordynują działalność młodzieżowych biur pracy, mobilnych centrów informacji zawodowej, punktów pośrednictwa pracy, młodzieżowych centr kariery a także ośrodków szkolenia zawodowego.

CEiPM W Łodzi swoim działaniem obejmuje powiaty:

 • łódzki
 • łódzki – wschodni
 • pabianicki
 • zgierski
 • brzeziński
 • łęczycki

CEiPM w Piotrkowie Trybunalskim swoim działaniem obejmuje powiaty:

 • piotrkowski
 • tomaszowski
 • bełchatowski
 • radomszczański
 • opoczyński

CEiPM Sieradzu swoim działaniem obejmuje powiaty:

 • sieradzki
 • wieluński
 • wieruszowski
 • łaski
 • pajęczański
 • poddębicki
 • zduńskowolski

CEiPM w Skierniewicach swoim działaniem obejmuje powiaty:

 • skierniewicki
 • łowicki
 • kutnowski
 • rawski