Wręczenie certyfikatów uczestnikom projektu „Aktywni górą!”

Projekty Gwarancje FE POWER

W dniu 17.07.20023 r. Kierownik OSiW OHP w Ząbkowicach Śląskich Pani Krystyna Zerbok wręczyła certyfikaty kompetencji społecznych naszym absolwentom. Certyfikaty odebrali Klaudia Januszewska i Filip Krzemiński. Obydwoje są bardzo wdzięczni, że mogli uczestniczyć w projekcie, dzięki któremu po zdanych egzaminach na prawo jazdy uzyskają uprawnienia kierowcy. Ponadto bardzo wiele dały im spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Nowe kompetencje, które zdobyli ułatwią im funkcjonowanie w samodzielnym dorosłym życiu. Kompetencje społeczne absolwenci wykorzystają nie tylko w przyszłej pracy, ale również w codziennym życiu poprzez nawiązywanie i budowanie relacji z innymi ludźmi. Łatwość z jaką nawiązujemy kontakty, zdolności pracy w grupie, komunikatywność, umiejętność organizowania swojego czasu oraz dostosowania się do panujących zasad mogą być przepustką do wymarzonej kariery.

Tekst: Renata Pierzak wychowawca OSIW OHP Ząbkowice Śl.
Zdjęcia: Mateusz Marciniak wychowawca OSIW OHP Ząbkowice Śl.

Zdjęcia:

  1. Absolwenci przed egzaminem teoretycznym na prawo jazdy
  2. Wręczenie certyfikatu Filipowi Krzemińskiemu
  3. Wręczenie certyfikatu Klaudii Januszewskiej

230719 z2 Wreczenie certyfikatu Klaudii230719 z3 Wręczenie certyfikatu Filipowi