W Hufcu Pracy w Ziębicach systematycznie odbywają się zajęcia z wychowawcą aktywizujące do udziału w projekcie „Aktywni górą!”

Projekty Gwarancje FE POWER

Spotkania z opiekunem grupy mają bardzo duży wpływ na uczestników projektu , ponieważ kontakt bezpośredni z drugą osobą nigdy nie zastąpi kontaktu online. Wspólne rozmowy dają odpowiedź na pojawiające się pytanie podczas trwania projektu oraz wspomagają uczestnika w codziennych trudnościach i niepokojach . Spotkania w naszej jednostce odbywają się systematycznie, aby aktywizować młodzież do dalszego udziału w projekcie.

Tekst i zdjęcia : Klaudia Kaczorowska – wychowawca HP 1-34 Ziębice