Uczestnicy z HP w Dzierżoniowie realizują swoje IPD

Projekty Gwarancje FE POWER

Wszyscy uczestnicy pierwszej grupy projektowej z Hufca Pracy w Dzierżoniowie utworzyli już swoje Indywidualne Plany Działania, teraz przyszedł czas na ich realizację. Przez kolejne miesiące oprócz udziału w zaplanowanych kursach i szkoleniach będą pozyskiwać wiedzę na temat rynku pracy. Przy wsparciu doradcy zawodowego piszą już swoje pierwsze Curriculum Vitae, co pozwala im zauważyć jak dużo zyskują biorąc udział w projekcie. Przeszukują Internet, aby dowiedzieć się jakie są oczekiwania pracodawców na stanowiskach i w zawodach, w których chcieli by podjąć pracę. Dzięki systematycznym spotkaniom z doradcą zawodowym mają szansę wyjaśniać na bieżąco terminy związane z tym tematem. Rozróżniają już pojęcia kompetencje a kwalifikacje. Wsparcie naszych uczestników przebiega dwutorowo przez wychowawców i doradców zawodowych dzięki czemu nie słabnie ich motywacja do podejmowania kolejnych kroków zaplanowanych w IPD.

Tekst: Joanna Kosowska- doradca zawodowy w GRI Aktywni Górą w HP Dzierżoniowie
Foto: pracownik Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł w Bielawie gdzie odbywają się spotkania z uczestnikami
Na zdjęciu: Uczestniczka sporządzająca swoje CV oraz uczestnik w czasie rozmowy z doradcą i wychowawcą

230406 dzierz1