Uczestnicy Hufca Pracy z  Ziębic rozpoczęli  Kurs Prawa Jazdy kategorii B w ramach projektu  „Aktywni górą!”

Projekty Gwarancje FE POWER

Uczestnicy projektu,, Aktywni Górą!’’ otrzymali szansę podniesienia swoich kwalifikacji na różnych płaszczyznach. Pierwszym etapem projektu były zajęcia z doradcą zawodowym podczas, których została postawiona diagnoza kompetencji społecznych. Kolejnym etapem były zajęcia prowadzące do uzyskania dodatkowych kompetencji społecznych zgodne z klasyfikacja ESCO. Następnie każdy uczestnik po rozpoznaniu przez doradcę zawodowego predyspozycji zawodowych oraz społecznych został zakwalifikowany do kursu zawodowego lub prawa jazdy. Nasi uczestnicy skorzystają ze szkoleń zawodowych: diagnostyka i mechanika układów klimatyzacji zawodowej, kurs stylizacji włosów, obsługa kasy fiskalnej oraz kurs prawa jazdy kat. B. Ponadto każdy uczestnik pod okiem specjalisty od wizażu będzie miał okazję przejść metamorfozę , która pozwoli czuć się pewnie wchodząc na rynek pracy. Cykl kursów rozpoczął kurs na prawo jazdy. Pierwsze zajęcia dotyczyły zagadnień z pierwszej pomocy. Wszyscy wiemy, że pierwsza pomoc przede wszystkim pomaga ratować życie. Osoba, która doskonale zna zasady udzielania pomocy, jest bardziej pewna siebie, skłonna podjąć natychmiastowe działanie i potrafi zapanować nad sobą w trudnych okolicznościach. Jest to niezwykle ważne, gdyż spokój, adekwatna ocena sytuacji i doraźna pomóc, mogą przynieść natychmiastową ulgę poszkodowanej osobie. Uczestnicy projektu „Aktywni górą’’ aktywnie uczestniczą w zajęciach, żeby stać się świetnymi kierowcami co pozwoli być konkurencyjnymi wchodząc na rynek pracy.

Tekst i zdjęcia : Klaudia Kaczorowska – wychowawca HP 1-34 Ziębice

230515 zi1 Kurs pierwszej pomocy