ERASMUS plus 2022

W kolejnym dniu realizacji projektu „Zdrowa Rywalizacja” młodzież z Turcji oraz uczestnicy OSiW w Ząbkowicach Śląskich spotkali się z Panią Bernadettą Brożyną Komendantem Wojewódzkim OHP, Panią Lucyną Majdecką - dyrektorem Biura DWK OHP. W spotkaniu uczestniczył również Pan Andrzej Łabowski główny specjalista ds. logistyki. Spotkanie przebiegło w przemiłej atmosferze, zwłaszcza że jest to już przedostatni dzień pobytu młodzieży z Turcji w Polsce. Ważnym elementem spotkania były słowa Pani Komendant mówiące o integracji młodzieży z różnych krajów, wymianie doświadczeń oraz nawiązaniu przyjaźni. Młodzież z Turcji podziękowała za wspaniale przygotowany program z wieloma atrakcjami, które na długi czas pozostaną im w pamięci. Podkreślili również, że zostali otoczeni cudowną atmosferą i z wielkim zaangażowaniem zostali zaopiekowani przez kadrę OSiW. Wspólnym wnioskiem wypływającym z dyskusji było podkreślenie, jak ważne we współpracy międzynarodowej są projekty wymiany młodzieży w ramach Erasmus+. Dają one szansę na poznanie kultur i obyczajów różnych narodów, wymianę poglądów z zakresu edukacji, historii, pomagają w uczestniczeniu w życiu demokratycznym Europy, pozwalają również na wymianę doświadczeń w ramach szkolenia zawodowego oraz tak jak nasz projekt w zajęciach pozaformalnych i nieformalnych, doświadczając zdrowej rywalizacji sportowej, nacechowanej elementami przyjaźni.

Tekst: Dominika Frączkowska – specjalista ds. administracji OSiW Ząbkowice Śl.
Zdjęcia Krystyna Zerbok – kierownik OSiW Ząbkowice Śl.

Zdjęcia:

  1. Przedstawiciele DWK z uczestnikami projektu
  2. Spotkanie przedstawicieli DWK OHP z uczestnikami Erasmus+
  3. Wizytacja warsztatów garncarskich w ramach projektów Erasmus+

220927 zab1 Przedstawiciele DWK z uczestnikami projektu220927 zab2220927 zab3