Projekty Gwarancje FE POWER

Podczas spotkań z doradcą zawodowym uczestnicy projektu „ Aktywni Górą!” realizują kolejne etapy Indywidualnego Planu Działania. Ustalenie Indywidualnego planu działania to wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych oraz pomoc w ich realizacji. Wspólnie z uczestnikami projektu analizujemy lokalny rynek pracy, sprawdzamy jakie są warunki i możliwości podjęcia zatrudnienia. Młodzież jest aktywna i zmotywowana do realizacji dalszych działań w projekcie oraz chętnie uczestniczą w zajęciach. Uczestnicy projektu „ Aktywni Górą!” grupa HP Wałbrzych mogą liczyć na wsparcie wychowawców i doradców zawodowym na każdym etapie realizacji projektu.

Autor tekstu: Beata Markowska – Doradca Zawodowy MCIZ Wałbrzych
Autor zajęcia: Piotr Borkowski – opiekun grupy projektu „ Aktywni Górą!” – 1-30 HP Wałbrzych
Na zdjęciu: Uczestniczka w czasie rozmowy z doradcą zawodowym.