Spotkania wychowawcze i motywujące w ramach programu „Aktywni Górą!”

Projekty Gwarancje FE POWER

Uczestnicy dzierżoniowskiego Hufca Pracy z 1 i 2 grupy projektu „Aktywni Górą!” aktywnie biorą udział w cyklicznych zajęciach z wychowawcami. Podczas spotkań wychowawczych i motywujących uczestnicy omawiają swoje postępy jakie zrobili w realizacji Indywidulanego Planu Działania. Natomiast w trakcie zajęć indywidualnych z doradcami zawodowymi poznają oni aktywne sposoby poszukiwania pracy oraz zasady tworzenia profesjonalnego CV, aby po ukończeniu projektu i szkoły bez stresu wkroczyć na rynek pracy. Uczestnicy odbyli także szkolenie umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z klasyfikacją ESCO. Tematem spotkań było zarządzanie czasem własnym – organizacja i podnoszenie efektywności pracy oraz asertywność – trening budowania profesjonalnej postawy w sytuacjach zawodowych i pewności siebie w sytuacjach prywatnych. Z niecierpliwością czekamy i przygotowujemy się do udziału w kursach zawodowych oraz do spotkań ze specjalistą z kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika.
Tekst: Barbara Trepner
Zdjęcia: Magdalena Kiszycka, Barbara Trepner

Na zdjęciach:

Uczestnicy zajęć wychowawczych z plakatem projektowym