Grupa 11 uczestniczek z Hufca Pracy w Polkowicach kształcąca się w zawodzie sprzedawcy oraz 10 uczestników z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich kształcąca się w zawodzie kucharza rozpoczęła praktyki zawodowe w Portugalii w ramach projektu "Łap swoją przyszłość 2" realizowanego przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP. Projekt zorganizowany jest w ramach „Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+. Głównym celem naszego projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz społeczno- kulturowych przez uczestników OHP poprzez odbycie dwutygodniowych praktyk zagranicznych w zawodzie kucharz i sprzedawca. Realizując ten cel uatrakcyjnimy i unowocześnimy naszą ofertę edukacyjną kierowaną do młodzieży. Umożliwienie wyjazdu za granicę w celu nauki stanowi ważny krok na drodze do świadomości, iż taka forma nauki jest dostępna nie tylko dla najlepszych uczniów w szkole, lecz również dla uczniów z problemami w nauce, którzy mogą dzięki możliwościom stworzonym przez OHP uczyć się zawodu za granicami kraju. Taki wyjazd nauczy także otwartości na nowe kultury, samodzielności oraz wiary w swoje możliwości. Młodzi kucharze przez następne kilka dni będą poznawać nowe smaki i zwyczaje kuchni południowej. Będą uczyć się od najlepszych kucharzy w Faro, natomiast uczestniczki odbywające praktyki w zawodzie sprzedawcy będą zgłębiały wiedzę z zakresu handlu w renomowanych sklepach z odzieżą. Uczestnicy spotkają na swojej drodze ciekawych ludzi oraz przeżyją niezapomniane chwile.

Tekst – Dominika Stafij – Specjalista ds. programów Zdjęcia – Katarzyna Nowak komendant HP Polkowice Na zdjęciach:

  1. Cała grupa nad oceanem.
  2. Uczestniczki HP Polkowice z przedstawicielami Partnera po stronie portugalskiej.
20211006_p1_Faro Ząbkowice_Polkowice 2
20211006_p1_Faro Ząbkowice_Polkowice 2
20211006_p2_Faro Ząbkowice_Polkowice
20211006_p2_Faro Ząbkowice_Polkowice