Projekt Ogrodnik w Mysłakowicach

ERASMUS plus 2022

W dniu 10.05.2023r w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach rozpoczął się „Projekt Ogrodnik” realizowany w ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus+. Pomysł na naszą wymianę zrodził się w trakcie warsztatów szkoleniowych, które są częścią nauki zawodu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach. Wszystko co się wiąże z ogrodnictwem jest ciekawe i inspirujące, dlatego chcielibyśmy zdobyć niezbędną wiedzę w trakcie międzynarodowej wymiany młodzieży. Chcemy stać się bardziej aktywnymi obywatelami naszej społeczności. Realizacja projektu pozwoli nam zdobyć nową wiedzę i umiejętności z obszarów związanych z ogrodnictwem i wykorzystywaniem terenów zielonych. Istotna dla nas jest również możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z kolegami ze Słowacji, którzy jak my interesują się ogrodnictwem oraz działaniami na rzecz społeczeństwa. Ponadto wymiana międzynarodowa w istotny sposób wpływa na integrację młodych ludzi i kształtuje rozwój językowy i przełamuje bariery. Naszym zadaniem w programie do dnia 18.05.2023r jest zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu zieleni wokół ogniska, wykonanie paleniska w ognisku oraz nasadzenie roślin zielonych. Ponadto zaplanowane zostały atrakcje wycieczkowe oraz spotkania integracyjne. Wszystko to zapewni nam miły i aktywnie spędzony czas.

Tekst i zdjęcia: Anna Amborska Kierownik Internatu OSiW OHP Mysłakowice

230511 mys2 zaplanowanie prac230511 mys3 nasadzenia roślin230511 mys4 pierwsze efekty prac ogrodniczych230511 mys5 projekt ogrodnik