Projekt Aktywni Górą! - spotkania z doradcą zawodowym w Bolesławcu

Projekty Gwarancje FE POWER

Grupa wychowawcza z Bolesławca realizuje kolejne etapy w ramach IPD z doradcą zawodowym w ramach projektu „Aktywni Górą!”. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i mają na celu przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy. W ramach zajęć młodzi ludzie dowiedzieli się gdzie efektywnie szukać pracy, jak przygotować dokumenty aplikacyjne oraz jakie są sposoby autoprezentacji. Jest to szczególnie ważne, ponieważ to właśnie ci uczniowie kończą naukę i muszą podjąć decyzję czy będą poszukiwać pracy, zakładać własną działalność, czy jednak wybiorą ścieżkę dalszego kształcenia.

Tekst : Grażyna Mysiak – doradca zawodowy MCK Bolesławiec
Zdjęcia: Izabela spychała – pośrednik pracy MCK Bolesławiec
Na zdjęciu: Doradca zawodowy z uczestnikiem podczas zajęć.