Projekt Aktywni górą! – podsumowujące spotkania z doradcą zawodowym w Bolesławcu

Projekty Gwarancje FE POWER

Grupa wychowawcza z Bolesławca kończy ostatni etap z IPD (Indywidualnym Planem Działania) z doradcą zawodowym w ramach projektu „Aktywni górą!” Podsumowujące zajęcia prowadzone były indywidualnie i miały na celu przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy. Zajęcia uwzględniały indywidualne potrzeby, cele i umiejętności uczestników projektu. W ramach zajęć z doradcą zawodowym MCK w Bolesławcu młodzi ludzie dowiedzieli się jak i gdzie efektywnie szukać pracy, w jaki sposób przygotować dokumenty aplikacyjne lub założyć własną działalność gospodarczą. Projekt „Aktywni górą!” to przede wszystkim kursy zawodowe, w których młodzież brała udział i dzięki zdobytym podczas nich umiejętnościom staną się bardziej atrakcyjni dla przyszłych pracodawców. Nasi uczestnicy ukończyli kurs stylizacji rzęs i paznokci oraz obsługi wózka widłowego. Przed nimi poszukiwanie pracy, a dla odważnych - założenie własnej działalności gospodarczej, bądź też kontynuowanie edukacji na kolejnym szczeblu.

Tekst : Grażyna Mysiak – doradca zawodowy MCK Bolesławiec
Zdjęcia: Izabela Spychała – pośrednik pracy MCK Bolesławiec
Na zdjęciu: Doradca zawodowy z uczestnikami projektu.