Projekt „Aktywni Górą” – konsultacje wychowawcy z doradcą zawodowym w Wałbrzychu

Projekty Gwarancje FE POWER

Uczestnicy Hufca Pracy 1-30 Wałbrzych realizują projekt „Aktywni Górą”. Liczba dziesięciu wybranych uczestników OHP przeszła już weryfikację dotyczącą udziału w inicjatywie oraz konsultacje z psychologiem, a także rozpoczęła kolejne zajęcia z doradcą zawodowym. Projekt to również konsultacje z innymi jednostkami oraz koordynatorami regionalnymi. Jest to również stała współpraca z pracodawcami i nauczycielami, którzy mają pod opieką młodzież realizującą wyżej wymienione przedsięwzięcie. W ramach zadań wynikających z zapisów regulaminowych wychowawca grupy wałbrzyskiej spotkał się z doradcą zawodowym, aby omówić sytuację szkolno-wychowawczą młodych uczestników. Poruszone zostały kwestie takie jak frekwencja, aktywność i zaangażowanie dotyczące udziału w dotychczas zrealizowanych zajęciach. Zaplanowano wstępnie kolejne zadania, takie jak spotkanie z młodzieżą w siedzibie hufca oraz indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym. Podsumowano i uzupełniono również dokumentację dotyczącą zrealizowanych zajęć.

Tekst: Piotr Borowski wychowawca HP 1-30 Wałbrzych
Zdjęcia: Tomasz Napiórkowski Komendant HP 1-30 Wałbrzych