Uczestniczki Hufca Pracy w Górze biorą udział w praktyce zawodowej w Portugalii (Lizbonie), w ramach projektu „Łap swoją przyszłość 2” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Dwutygodniowa praktyka w zawodzie sprzedawcy, odbywa się w terminie 16.05.2021-29.05.2021.Głównym celem naszego projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz społeczno- kulturowych przez uczestników OHP poprzez odbycie dwutygodniowych praktyk zagranicznych w zawodzie kucharz i sprzedawca. Realizując ten cel uatrakcyjnimy i unowocześnimy naszą ofertę edukacyjną kierowaną do młodzieży. Umożliwienie wyjazdu za granicę w celu nauki stanowi ważny krok na drodze do świadomości, iż taka forma nauki jest dostępna nie tylko dla najlepszych uczniów w szkole, lecz również dla uczniów z problemami w nauce, którzy mogą dzięki możliwościom stworzonym przez OHP uczyć się zawodu za granicami kraju. Taki wyjazd nauczy także otwartości na nowe kultury, samodzielności oraz wiary w swoje możliwości.

Tekst – Dominika Stafij – Specjalista ds. programów Zdjęcia – Zofia Świerszcz – Komendant Hufca Pracy w Górze Na zdjęciu: uczestniczki Hufca Pracy w Górze w czasie odbywania praktyk w zawodzie sprzedawcy w Portugali

20052021-p1
20052021-p1
20052021-p2
20052021-p2
20052021-p3
20052021-p3