Podsumowanie projektu - uczestnicy z Ząbkowic Śląskich

ERASMUS plus 2022

W dniu 27.10.2022r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich odbyło się podsumowanie projektu „Zdrowa Rywalizacja” zorganizowanego w ramach programu wymiany młodzieży Erasmus+. Pani Małgorzata Augustyn-Brykalska – Kierownik Zespołu Programów Międzynarodowych DWK OHP wraz z Panią Agnieszką Oblińską spotkały się z uczestnikami OSiW oraz ich opiekunami, którzy brali udział w projekcie, aby poznać opinię i wspólnie podzielić się zdobytym doświadczeniem oraz wrażeniami z przedsięwzięcia. Podczas spotkania podsumowującego młodzież podkreśliła, że udział w projekcie wywarł na nich pozytywne wrażenie, umożliwił zwiększenie pewności siebie oraz śmiałości w nawiązywaniu relacji, szczególnie międzykulturowej. Program pomógł młodym ludziom również we wzajemnym poszerzaniu wiedzy o swoich ojczyznach, był także pomocny przy przełamywaniu barier językowych, które topniały w miarę integracji. Głównym założeniem projektu „Zdrowa rywalizacja” było ukazanie młodym ludziom jak ważna jest współcześnie aktywność fizyczna, szczególnie w dobie wszechobecnej technologii, która przykuwa nas do fotela oraz zamyka w czterech ścianach. Współdziałanie i chęć zdobywania nowego doświadczenia może przemienić nasze życie na lepsze. Fakt, iż młodzi ludzie zarówno z Polski jak i Turcji mogli uczestniczyć w różnego rodzaju zawodach sportowych był doskonałą motywacją do dalszego działania, w celu zwiększenia znaczenia aktywności fizycznej w życiu każdej osoby. Dzięki programowi Erasmus+ młodzież z Turcji mogła spotkać się z uczestnikami OSiW w Polsce, a przygotowany plan działania scalił obie narodowości i kultury w jedną zintegrowaną grupę międzykulturowych przyjaciół. Pod koniec spotkania podsumowującego, Pani Kierownik Małgorzata Augustyn-Brykalska wręczyła wszystkim uczestnikom certyfikaty oraz upominki, które stanowiły przemiły akcent wizyty. Dziękujemy za możliwość udziału w projekcie.

Tekst: Dominika Frączkowska – specjalista ds. administracji OSiW Ząbkowice Śl. Zdjęcia: Krystyna Zerbok - kierownik OSiW Ząbkowice Śl.

Zdjęcia:

  1. Wspólne zdjęcie z dyplomami
  2. Pani Kierownik Małgorzata Augustyn-Brykalska podczas wręczenia dyplomów i upominków
  3. Uczestnicy OSiW, którzy brali udział w projekcie

221102 z2 Pani Kierownik podczas wręczenia dyplomów i upominków221102 z3 Uczestnicy OSiW którzy brali udział w projekcie