Podsumowanie „Projektu Ogrodnik” w Mysłakowicach

ERASMUS plus 2022

W dniach: 10-18.05.2023 r w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach realizowany był „Projekt Ogrodnik” w ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus+. Pomysł na wymianę zrodził się w trakcie warsztatów szkoleniowych, które są częścią nauki zawodu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach. Zadaniem uczestników projektu było m.in. zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu zieleni wokół ogniska, wykonanie paleniska w ognisku oraz nasadzenie rośli zielonych. W trakcie trwania „Projektu Ogrodnik" młodzież z OSiW OHP Mysłakowice przygotowała wiele atrakcji, aby goście ze Słowacji mogli bliżej poznać nasz piękny kraj i nasze tradycje. Z kolei zaproszeni ze Słowacji goście zorganizowali „Wieczór słowacki", dzięki któremu nasi uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z kulturą i zwyczajami Słowaków, zobaczyć wirtualnie szkołę zaproszonych gości oraz spróbować pysznych słowackich smakołyków. Ponadto w ramach programu Erasmus+ młodzież z Polski i Słowacji wzięła udział w warsztatach przyrodniczych w Ornamental Farm w Bukowcu, na którym dowiedziała się m.in. że liście olchy są jadalne i mają smak podobny do szczawiu, jak odróżnić trzmiela od bąka, pszczołę murarkę od pszczoły ogrodowej i jak odbywa się zapylanie. Uczestnicy „Projektu Ogrodnik" wybrali się również na wycieczkę do Ogrodu Japońskiego Siruwia w Przesiece, Doliny Pałaców i Ogrodów na terenie Gminy Mysłakowice oraz do Karpacza. Realizacja w/w projektu pozwoliła jego uczestnikom zdobyć nową wiedzę i umiejętności z obszarów związanych z ogrodnictwem i wykorzystywaniem terenów zielonych. Była to również możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy z kolegami ze Słowacji oraz w istotny sposób wpłynęła na integrację młodych ludzi, w tym przełamanie barier językowych.

Tekst i zdjęcia: Anna Amborska Kierownik Internatu OSiW OHP Mysłakowice

Zdj.1- Spotkanie podsumowujące „Projekt Ogrodnik” w dniu 17.05.2023r.
Zdj.2.-  j.w.
Zdj.3 - „Wieczór polski” przygotowany dla słowackich uczestników projektu.
Zdj.4 - Uczestnicy projektu na wycieczce w ogrodzie japońskim Siruwia w Przesiece.
Zdj.5 - Wycieczka grupy projektowej Erasmus+ do Karpacza.
Zdj.6 - Drugi dzień prac uczestników projektu Erasmus+.
Zdj.7 - j.w.
Zdj.8 - Uczestnicy „Projektu Ogrodnik”.

230518 mysl2230518 mysl3230518 mysl4230518 mysl5230518 mysl6230518 mysl7230518 mysl8