W dniu 23 listopada 2021 r. odbyła się w Legnicy konferencja upowszechniająca projekt „zGotuj sobie przyszłość”, który zrealizowany został przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP. Projekt był realizowany w ramach „Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków EFS, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+. Głównym celem naszego projektu było zwiększenie umiejętności zawodowych oraz społeczno- kulturowych przez uczestników OHP poprzez odbycie dwutygodniowych praktyk zagranicznych w zawodzie kucharz w Portugalii. Projekt mimo trudnego czasu w jakim był realizowany spowodowanego pandemią COVID-19, udało się z sukcesem doprowadzić do końca. W konferencji brał udział Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP, Pan Dariusz Mikosa, Kierownik Zespołu Programów Międzynarodowych, Pan Jakub Kłaczek wraz z całym zespołem organizującym staże w Portugalii, młodzież biorąca udział w projekcie wraz z opiekunami staży oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych DWK OHP. Uczestnicy projektu wraz z opiekunami podzielili się zdobytą wiedzą nabytą w trakcie praktyk zawodowych w Portugalii. Podkreślili, że była to dla nich szansa na zdobycie doświadczenia w zawodzie, w którym się kształcą. Możliwość poznania innej kultury, przełamania strachu w posługiwaniu się językiem angielskim. Uczestnicy przede wszystkim uwierzyli w siebie, w swoje możliwości, wiedzą już, że praca w zagranicznej restauracji jest też dla nich. Niektórzy z nich pochwalili się otrzymaną ofertą pracy od swoich pracodawców, u których odbywali staż. Pod koniec konferencji Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP, Pan Dariusz Mikosa wręczył uroczyście certyfikaty potwierdzające odbycie stażu uczestnikom projektu. W konferencji brały również udział lokalne media:
https://www.legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-fakty/16-fakty-legnica/41549-zgotowali-sobie-przyszlosc?fbclid=IwAR2PmYcQSCYTm51M1jWcD_BD-qhSTDSVp38Dnk4XXoq8PnTDxjkGU2D4fKo
https://legnica.naszemiasto.pl/legniccy-mlodzi-kucharze-wrocili-ze-szkolen-w-portugalii/ga/c5-8559443/zd/67151947

Tekst – Dominika Stafij – Specjalista ds. programów
Zdjęcia – Jakub Kłaczek – Kierownik Zespołu Programów Międzynarodowych
Na zdjęciach: 1. Z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP w trakcie otwarcia konferencji.
2. Wręczenie certyfikatów uczestnikom.
3. Uczestnicy konferencji.

Konferencja zGotuj 1
Konferencja zGotuj 1
Konferencja zGotuj 2
Konferencja zGotuj 2
Konferencja zGotuj 3
Konferencja zGotuj 3