W dniu 8 grudnia 2021 r. w reżimie sanitarnym odbyła się w Legnicy konferencja upowszechniająca projekt „Łap swoją przyszłość 2”, który zrealizowany został przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP. Projekt był realizowany w ramach „Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków EFS, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+. Głównym celem naszego projektu było zwiększenie umiejętności zawodowych oraz społeczno- kulturowych przez uczestników OHP poprzez odbycie dwutygodniowych praktyk zagranicznych w zawodzie kucharz i sprzedawca w Portugalii. Projekt mimo trudnego czasu w jakim był realizowany spowodowanego pandemią COVID-19, udało się z sukcesem doprowadzić do końca. W konferencji brał udział Kierownik Zespołu Programów Międzynarodowych, Pan Jakub Kłaczek wraz z całym zespołem organizującym staże w Portugalii, młodzież biorąca udział w projekcie wraz z opiekunami staży oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych DWK OHP. Uczestnicy projektu wraz z opiekunami podzielili się zdobytą wiedzą nabytą w trakcie praktyk zawodowych w Portugalii. Podkreślili, że była to dla nich szansa na zdobycie doświadczenia w zawodzie, w którym się kształcą. Możliwość poznania innej kultury, przełamania strachu w posługiwaniu się językiem angielskim. Uczestnicy przede wszystkim uwierzyli w siebie, w swoje możliwości, wiedzą już, że praca w zagranicznej restauracji i sklepie jest też dla nich. Niektórzy z nich pochwalili się otrzymaną ofertą pracy od swoich pracodawców, u których odbywali staż. Pod koniec konferencji Kierownik Zespołu Programów Międzynarodowych, Pan Jakub Kłaczek wręczył uroczyście certyfikaty potwierdzające odbycie stażu uczestnikom projektu. W konferencji brały również udział lokalne media.

Tekst: Dominika Stafij Zdjęcia: Paweł Wróblewski Zdjęcia:

  1. Uczestniczki projektu „Łap swoją przyszłość 2” z HP Góra.
  2. Uczestnicy projektu „Łap swoją przyszłość 2” w czasie konferencji.
  3. Wręczenie certyfikatu uczestniczce projektu „Łap swoja przyszłość 2”
20211209_g1_uczestniczki projektu Łap swoja przyszłość 2 z Góry
20211209_g1_uczestniczki projektu Łap swoja przyszłość 2 z Góry
Uczestniczki projektu „Łap swoją przyszłość 2” z HP Góra
20211209_g2_uczestnicy projektu Łap swoją przyszłość
20211209_g2_uczestnicy projektu Łap swoją przyszłość
Uczestnicy projektu „Łap swoją przyszłość 2” w czasie konferencji
20211209_g3_wręczenie certyfikatu uczestniczce projektu Łap swoja przyszłość
20211209_g3_wręczenie certyfikatu uczestniczce projektu Łap swoja przyszłość
Wręczenie certyfikatu uczestniczce projektu „Łap swoja przyszłość 2”