ERASMUS plus 2022

W miniony weekend 2 i 3 kwietnia 2022r. odbyła się w Jeleniej Górze wizyta przygotowawcza dotycząca projektu wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus+ pn. : „Projekt Ogrodnik”. CEiPM OHP w Jeleniej Górze gościło przedstawicieli czeskiej organizacji Silesian Society for Solidarity z.s. z Ostrawy. Celem wizyty było omówienie najważniejszych kwestii dotyczących wymiany oraz zbudowanie wzajemnego porozumienia. Wspólnie przeanalizowaliśmy harmonogram pobytu, zostały naniesione uwagi i poprawki. Partnerom została przedstawiona baza noclegowa, omówiliśmy kwestie wyżywienia, ubezpieczenia oraz transportu uczestników. Drugim etapem wizyty było przedstawienie miejsc, gdzie będą odbywać się działania projektowe (OSiW Mysłakowice, Dolina Pałaców i Ogrodów, Ogród Japoński). Realizacja projektu pozwoli nam zdobyć nową wiedzę i umiejętności z obszarów związanych z ogrodnictwem i zagospodarowaniem terenów zielonych. Pozwoli nam na wymianę doświadczeń i wiedzy z kolegami z Czech, którzy jak my interesują się ogrodnictwem oraz działaniami na rzecz społeczeństwa. Wizyta przygotowawcza wpłynęła na wzajemne poznanie się, potrzeby i oczekiwania względem projektu. Lepiej zrozumieliśmy naszą perspektywę i wzajemne wyobrażenie o wynikach projektu, jakie chcemy osiągnąć. Wspólne spotkanie przebiegło dla obu stron bardzo pomyślnie, a wymiana młodzieżowa została zaplanowana na 7-15 czerwca 2022 roku.

Tekst i zdjęcia - Irmina Żarczyńska

20220405_j1_Przedstawiciele z Czech wraz ze specjalistą ds. programów europejskich
20220405_j1_Przedstawiciele z Czech wraz ze specjalistą ds. programów europejskich
Przedstawiciele z Czech
20220405_j2_zdjęcie nr 2
20220405_j2_zdjęcie nr 2
Przedstawiciele z Czech
20220405_j3_zdjęcie nr 3
20220405_j3_zdjęcie nr 3
Przedstawiciele z Czech