Doradztwo zawodowe w Hufcu Pracy w Przemkowie

Projekty Gwarancje FE POWER

Każdy uczestnik projektu „Aktywni- Górą” jest inny. Każdy z nich ma inne kwalifikacje, doświadczenie, możliwości, oczekiwania czy pomysł na siebie i swoją karierę zawodową. Dlatego w projekcie organizowane są spotkania z doradcą zawodowym, które umożliwiają indywidualne podejście do każdego beneficjenta i stworzenie z nim Indywidualnego Planu Działania (IPD). Doradzanie innym jest niezwykle trudne jednak bardzo ważne. Wiąże się z przygotowaniem naszych uczestników do osiągnięcia sukcesu w dorosłym życiu. Rozmowa doradcza z młodym człowiekiem znajdującym się u progu trudnych i ważnych decyzji, może realnie zmienić jego życie, a dla każdego doradcy udzielenie skutecznego wsparcia jest źródłem prawdziwej zawodowej satysfakcji. We wzmocnieniu samoświadomości uczestnika na temat jego zasobów, pogłębieniu wiedzy na temat swoich mocnych, ale i słabych stron, pomagają naszym doradcom narzędzia diagnostyczne wykorzystywane podczas zajęć. Celem doradztwa zawodowego w projekcie „Aktywni -Górą” nie jest zaplanowanie komuś przyszłości. Celem procesu doradczego w projekcie jest przekazanie wiedzy, wyposażenie w narzędzia, zainspirowanie i poszerzenie horyzontów uczestników projektu tak, aby byli gotowi do podjęcia samodzielnych decyzji dotyczących wyboru dalszej ścieżki rozwoju. 20 marca koordynator lokalny w ramach kontroli zajęć odwiedził uczestników projektu Hufca Pracy w Przemkowie podczas zajęć z doradcą zawodowym. W wyniku informacji zwrotnej od uczestników można stwierdzić, że zajęcia są dla nich atrakcyjne, prowadzący jest komunikatywny, właściwie przedstawia i wyjaśnia trudne zagadnienia, odwołując się do praktyki. Relacje interpersonalne doradca-uczestnik nawiązują do partnerstwa, dialogu, zaufania, zrozumienia i wzajemnego szacunku.

Autor: Ewa Wójtów-koordynator lokalny
Zdjęcia; Magdalena Maślankiewicz-wychowawca