Pięcioosobowa grupa uczestników świdnickiego hufca od marca do czerwca realizowała projekt „Żyj zdrowo, kolorowo, ekologicznie.” Przedsięwzięcie finansowane było w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Działania miały na celu umożliwienie młodzieży włączenie się w życie społeczności lokalnej oraz realizację kreatywnych pomysłów. Młodzi ludzie chcieli spróbować upowszechniać eko-nawyki wśród społeczności lokalnej naszego miasta. Zauważyli, że dbanie o środowisko w Świdnicy niestety nie wygląda za dobrze, chcieli mieszkańcom po raz kolejny przypomnieć, że wszyscy razem poprzez małe gesty możemy zdziałać dużo dla naszego środowiska. Wystarczy segregacja śmieci, używanie mniej plastiku, czy bardziej efektywne planowanie żywienia. To zmienia wspólne otoczenie. Projekt zakończył się 30 czerwca, ale młodzież wciąż jeszcze nim żyje tym bardziej, że za swoją pracę zostali docenieni Certyfikatami Youthpass. Certyfikaty te przedstawiają i poświadczają umiejętności oraz rezultaty osiągnięte w procesie uczenia się poza formalnego i nieformalnego w trakcie projektu. Uznawalność edukacji poza formalnej jest intencją wprowadzenia certyfikatu Youthpass, Dzięki Youthpassowi uczestnicy projektu mogą uświadomić sobie, jakie umiejętności już mają oraz zaplanować to, czego jeszcze chcą się nauczyć. Ponadto Youthpass daje im możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć innym, np. przyszłemu pracodawcy.

Tekst: Irena Nowak, komendant HP 1-40 w Świdnicy
Zdjęcia: Irena Nowak, komendant HP 1-40 w Świdnicy

Na zdjęciach certyfikaty oraz młodzież po ich otrzymaniu.

20210705_sw1
20210705_sw1
20210705_sw2
20210705_sw2