Dla dwudziestu uczestników projektu „zGotuj sobie przyszłość” realizowanego przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP w ramach „Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ to już kolejny tydzień praktyk zawodowych. Widać, że czują się już pewnie w swoich miejscach pracy, coraz swobodniej komunikują się ze swoimi pracodawcami. W tym tygodniu odbyły się wizyty monitorujące u pracodawców, które przeprowadzili opiekunowie grup z Polski wraz z partnerem ze strony Portugalii. Pracodawcy z opiekunami dokonali również oceny ewaluacyjnej przebiegu praktyk zawodowych. Oceniane zostało zaangażowanie uczestników, chęć zdobywania nowej wiedzy, wykazywanie się własną inicjatywą, postawa uczestnika praktyk, jaki i wywiązywanie się z powierzonych zadań. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty poświadczające odbytą praktykę zawodową, informujące, gdzie praktyka została zrealizowana oraz z jakiego projektu się odbyła. W piątek będzie już czas pożegnań, uczestnicy w sobotę wracają do Polski, mamy nadzieję, że praktyki zawodowe w Portugalii zapamiętają jako swoją przygodę otwierającą im okno na świat zawodowej ścieżki.

Tekst – Dominika Stafij – Specjalista ds. programów Zdjęcia – Anna Amborska – Kierownik Internatu Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach

Na zdjęciach:

  1. Uczestnicy projektu w miejscu pracy.
  2. Uczestnicy projektu w miejscu pracy.
  3. Pracodawca wypełnia ankietę ewaluacyjną.
  4. Uczestnicy projektu w miejscu pracy.
  5. Partner z Portugalii pomaga w uzupełnianiu dokumentacji.
certy Faro 1
certy Faro 1
certy Faro 2
certy Faro 2
certy Faro 3
certy Faro 3
certy Faro 4
certy Faro 4
certy Faro 5
certy Faro 5