DWK OHP od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. jest jednym z realizatorów ogólnopolskiego projektu systemowego pn. ”Aktywni górą!” w ramach Działania 1.3 PO WER 2014-2020.
Celem projektu jest udzielenie wsparcia dla 100 uczestników (podopiecznych OHP w wieku 15-20 lat), prowadzącego do nabycia kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz ma wpłynąć na perspektywy młodego człowieka i uatrakcyjnić jego pozycję na rynku pracy.

https://dokariery.pl/aktywni