„Aktywni górą” w Hufcu Pracy w Ziębicach

Projekty Gwarancje FE POWER

W Hufcu Pracy w Ziębicach odbywają się zajęcia z wychowawcą, motywujące do udziału w projekcie „Aktywni górą!”. Spotkania z opiekunem grupy korzystnie wpływają na uczestników projektu. Młodzież może uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz otrzymać wsparcie kiedy na ich drodze pojawiają się trudności.
Reagowanie na potrzeby uczestników oraz motywowanie do udziału w projekcie jest nieodzownym elementem pracy opiekuna grupy i ma charakter cykliczny.

Tekst i zdjęcia : Klaudia Kaczorowska –opiekun grupy HP 1-34 Ziębice