„Aktywni Górą” w HP Góra – wsparcie wychowawcze

Projekty Gwarancje FE POWER

W Hufcu Pracy w Górze odbywają się grupowe zajęcia wychowawcze z opiekunem grupy. Spotkania te mają na celu motywowanie uczestników do dalszego udziału w projekcie. Młodzież chętnie bierze udział w spotkaniach dzieląc się swoimi uwagami. Objęcie uczestników wsparciem opiekuńczo-wychowawczym jest bardzo ważne dzięki temu młodzież jest świadoma, że napotkane problemy zawsze można rozwiązać. Opiekun przedstawił uczestnikom plan zajęć na najbliższe dni, zostały omówione sprawy bieżące dot. projektu.

Tekst: Magdalena Gronowicz – st. wychowawca 1-2 HP Góra.
Zdjęcie: Hanna Nowacka - pośrednik pracy MCK Góra
Zdjęcia nr 1 - zajęcia wychowawcze z opiekunem grupy