„Aktywni górą” w HP Góra – przygotowanie IPD ciąg dalszy

Projekty Gwarancje FE POWERW górowskim Hufcu Pracy cały czas trwają indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Przygotowanie IPD to ważny etap - wymaga ustalenia celu strategicznego oraz celów szczegółowych. Bardzo ważne jest także określenie poszczególnych działań rozwojowych prowadzących do realizacji tych celów. Uczestnicy projektu aktywnie uczestniczą w zajęciach i mają wiele pomysłów na swój Indywidualny Plan Działania. Już w kwietniu rozpoczynamy etap III - realizację IPD. Opiekun grupy na bieżąco monitoruje frekwencje uczestników na zajęciach.

Autor tekstu: Magdalena Gronowicz – st. wychowawca 1-2 HP w Górze
Autor zdjęć: Hanna Nowacka - pośrednik pracy MCK w Górze