• Page contrast

Troje uczestników  2-5 Hufca Pracy we Włocławku  otrzymało stypendium w ramach projektu” Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” na rok 2020/2021.

Celem projektu, którego realizatorem jest Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest indywidualizacja procesu nauczania uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla szczególnie  uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych poprzez wsparcie stypendialne.

Uzdolnieni uczestnicy włocławskiego hufca to: Ampanowicz Mateusz  i Turbakiewicz Krystian  - kształcą się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych natomiast Hubert Bednarowicz – kształci się jako   elektryk.  Laureaci są uczniami  klasy III Społecznej Szkoły Branżowej I stopnia w Choceniu i otrzymali stypendia na okres 10 miesięcy roku szkolnego 2020/2021.

Środki z projekt mają pomóc w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów, a tym samym zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych.

Stypendysta_Hubert Bednarowicz
Stypendysta_Hubert Bednarowicz
Stypendysta_Krystian Turbakiewicz
Stypendysta_Krystian Turbakiewicz
Stypendysta_Krystian Turbakiewicz_2
Stypendysta_Krystian Turbakiewicz_2
Stypendysta_Mateusz Ampanowicz
Stypendysta_Mateusz Ampanowicz
Stypendysta_Mateusz Ampanowicz_2
Stypendysta_Mateusz Ampanowicz_2